You are here : News Member Area : Register | Login
News

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ซอฟต์แวร์ พาร์ค หนุน CMMI ต่อเนื่อง

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จัดงานสัมมนา SPI@ease Achievement Series ครั้งที่ 5 เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานซอฟต์แวร์ไทยด้วย CMMI โดย บริษัทซอฟต์แวร์ภายใต้โครงการ SPI@ease ที่ผ่านการประเมิน CMMI อันจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยตื่นตัวในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมในการรุกตลาดซอฟต์แวร์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ


เตรียมผลิต PSP นับร้อยใน1 ปี หวังซอฟต์แวร์ไทยส่งออก

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ทำให้หลายหน่วยงานหันมาลดส่วนที่ไม่ใช่ธูรกิจหลักขององค์กร ส่งผลให้โอกาสของตลาดไอทีขยายตัวขึ้นทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นช่องทางของประเทศไทยที่จะสร้างความเชื่อเชื่อมั่นในการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้กระทรวงวิทย์ฯ มีบทบาทสนับสนุนผ่านเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค


ไทยเตรียมยึดตลาด PSP (กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระดับบุคคล) ปักธงซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลก

 เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ - ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ได้จัดงานแถลงข่าว“ปักธงซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลกด้วย Personal Software Process (PSP)” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้นำการแถลงข่าว

 


ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทยผ่านการประเมินเพิ่มขึ้น 3 เท่า

ซอฟต์แวร์พาร์ค หนุนผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือให้ซอฟต์แวร์ไทยในตลาดโลก


ชะตากรรมไอที ในมือรมต.ไอซีทีคนใหม่ 

จากที่การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ธุรกิจซอฟต์แวร์ที่พึ่งพางานภาครัฐในปีนี้เกิดปัญหาตามมาอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ภาครัฐในส่วนของการส่งเสริม ซึ่งมีหลายหน่วยงาน ก็ดูแลไม่ทั่วถึง


การเมืองวุ่น...ป่วนซอฟต์แวร์ไทยเดี้ยง

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ได้อาศัยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และความที่คลุกคลีกับอุตสาหกรรมนี้อย่างใกล้ชิด ประเมินภาพรวมที่เกิดขึ้นอันเกิดจากปัจจัยหลายด้าน โดยมุ่งหวังให้เกิดการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ของไทย


MFEC ได้มาตรฐานซอฟต์แวร์สากล

บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) (MFEC) ผู้นำกลุ่มผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน CMMI Maturity Level 3 เป็นมาตรฐานระดับสูงที่สุดที่มีการรับรองในประเทศไทยบริษัท ISEM Co.,Ltd. ผู้นำด้านการประเมิน การรับรอง


รัตนราชสุดา สารสนเทศ โครงการไอทีพระราชดำริ เพื่อคนด้อยโอกาส (สวทช.)

ย้อนหลังไปเมื่อ 12 ปีที่แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงประโยชน์และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทรงริเริ่มให้จัดทำโครงการ "เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ" ขึ้น มาถึงวันนี้ครบ 12 ปีของโครงการฯ คณะกรรมการโครงการฯ จึงได้จัดงาน "12 ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น


ไมโครซอฟท์ส่ง "Microsoft BizSpark" หนุนผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งโปรแกรม "Microsoft BizSpark" เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่ ตามแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย นำโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่สามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจมุ่งสู่ความสำเร็จ


ชี้ซอฟต์แวร์ไทยพุ่ง ซิป้าหนุน คาดปี 51ผู้ใช้เพิ่ม

นายสมเกียรติ อึงอารี นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เริ่มที่จะหันมานิยมใช้ซอฟต์แวร์ไทยเพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าตลาดรวมของการใช้ซอฟต์แวร์อยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านบาทหรือมีอัตราการเติบโตถึง 20%


Previous Page | Next Page
ABAC HP IBM Microsoft ThomsonReuters SoftwarePark TMC สวทช. CDPIOCopyright © 2008 Software Park Thailand. All rights reserved.